مراحل درخواست کنتور گاز ،شرایط و هزینه ها

به گزارش وبلاگ افراگرافیک، نعمت گاز طبیعی خوشبختانه امروزه در بیشتر منازل در شهر های مختلف کشور وجود دارد و بصورت لوله کشی به منازل شهروندان ارسال می گردد . گاز طبیعی جزء یکی از مواردی محسوب می گردد که در راحتی و آسایش زندگی مردم نقش بسزایی دارد و فقدان این نعمت خدادادی در منازل می تواند باعث سختی و دردسرهای زیادی برای افراد گردد . مالکین و پیمانکاران ساختمانی بعد از اینکه ساختمان ساخته می گردد برای گرفتن انشعاب گاز اقدام می نمایند . برای اینکه بتوانند انشعاب گاز را دریافت نمایند باید یکسری از مراحل را طی نمایند تا درخواستشان به مرحله نهایی و اجرایی برسد . در این مقاله به مراحل درخواست کنتور گاز می پردازیم تا ببینیم که چه کارهایی را باید انجام دهیم تا بتوانیم برای ساختمان خود کنتور گاز نصب کنیم .

مراحل درخواست کنتور گاز ،شرایط و هزینه ها

ثبت نام کنتور گاز

برای ثبتنام کنتور گاز باید یکسری از اقدامات اداری و اجرایی به ترتیب انجام دهید تا بتوانید برای ملک خود درخواست کنتور گاز دهید . بدین منظور باید به اداره گاز محل زندگی خود مراجعه کنید و درخواست خود را ارائه نمایید و درخواست شما پس از طی مراحل اداری و کارشناسی تائیدیه دریافت می کند و می توانید درخواست خود را وارد مرحله اجرایی بنمایید و اقدامات لازم جهت تامین هزینه های لوله کشی و خرید کنتور را انجام دهید .

درخواست علمک گاز

در این قسمت می خواهیم به ترتیب به مراحلی بپردازیم که ضروری است تا فرد طی کند تا بتواند انشعاب ، علمک و کنتور گاز دریافت کند.

1- در مرحله نخست مشترک برای آغاز فرایند درخواست ، به اداره گاز محل زندگی خود مراجعه می کند و تقاضای نصب علمک گاز را به کارشناسان مربوطه تحویل می دهد . بعلاوه باید یکسری از مدارک مهمی که مربوط به ملک می شود را نیز همراه خود داشته باشد بدین منظور حتماً باید سند مالکیت بهمراه جواز ساخت ، پروانه انتها کار ، آدرس محل به همراه کروکی را نیز باید تحویل کارشناسان اداره گاز دهد .

2- کارشناسان اداره گاز جهت بازدید به محل مورد نظر متقاضی می آیند و پاسخ لازم را به فرد متقاضی می دهند . بعلاوه از محل بازدید می نمایند و محل نصب علمک را مشخص می نمایند .

3- کارشناسان اداره گاز فرد متقاضی را به شهرداری محل سکونتش معرفی می نمایند تا وی به آنجا رفته و نسبت به اخذ مجوز حفاری اقدام نماید . بعلاوه استعلام های مور احتیاج را باید ازسازمان های آب و فاضلاب ، مخابرات و برق بگیرد .

4- متقاضی بعد از اینکه مجوز های لازم برای حفاری از شهرداری و بعلاوه استعلام هایی که از سازمان های آب و فاضلاب ، مخابرات و برق را که دریافت کرده بود را باید به اداره گاز تحویل دهد .

5- بعد از طی مراحل بالا واحد نصب و انشعاب گاز منطقه ، نسبت به حفاری و اجرای نصب انشعابات و علمک اقدام می نمایند .

اجرای سیستم لوله کشی داخلی ساختمان چگونه صورت می گیرد ؟

1- پس از نصب علمک ، مالک باید نصبت به انتخاب یک پیمانکار مجرب جهت لوله کشی گاز خود اقدام کند . البته مالک می تواند پیمانکار مورد نظر را در جریان تشکیل پفراینده نصب علمک ، انتخاب نماید .

2- پیمانکار انتخاب شده باید نسبت به تهیه پیش نقشه یا یک نقشه برآوردی اقدام کند و آنرا تحویل سازمان نظام مهندسی دهد و پس از تنظیم فرم قرارداد مربوطه آنرا تحویل متقاضی دهد .

3- در این مرحله سازمان نظام مهندسی اقدامات لازم را انجام می دهد و در آخر مجوز کار را صادر می کند و همراه نقشه به پیمانکار تحویل می دهد .

4- مالک یا پیمانکار طرح پس از اینکه لوله کشی انجام شد و سیستم گاز رسانی آماده شد ، وظیفه دارد تا با ارائه نقشه انتها کار و فیش هزینه بازرسی به سازمان نظام مهندسی نسبت به پیشبرد کار اقدام نمایند .

5- در صورتی که لوله کشی به درستی صورت گرفته باشد و سیستم هیچ گونه مسئله ای نداشته باشد مهندس ناظری که از سمت سازمان نظام مهندسی آمده است وظیفه دارد تا بعد از تائید درستی سیستم نسبت به امضای نقشه ها به وسیله مجری طرح اقدام می کند و همه نقشه ها و تائیدیه ها تحویل سازمان نظام مهندسی می شود تا تائید نهایی در آنجا صورت بگیرد . بعد از تائید از سوی سازمان نظام مهندسی ، تمام مدارک در بسته های پلمپ شده یا به وسیله یک سیستم مکانیزه تحویل اداره گاز می شود تا اداره گاز نسبت به پیشبرد طرح اقدامات لازم را انجام دهد .

نحوه نصب کنتور و رگلاتور ؟

1- مالک یا نماینده قانونی وی باید با در دست داشتن مدارکی همانند نقشه تائید شده به وسیله نظام مهندسی ، ارائه فتوکپی شناسنامه مالک ، ارائه سند مالکیت ، ارائه جواز ساخت یا انتها کار ، کپی کارت ملی به اداره گاز محل سکونت خود مراجعه کند .

2- کارشناسان واحد متقاضیان در اداره گاز مدارک دریافت کرده را آنالیز می نمایند و بعد از تائید نسبت به مشخص هزینه اشتراک اقدامات لازم را انجام می دهند .

3- متقاضی بعد از اینکه مراحل بالا را انجام داد باید نسبت به واریز هزینه ها و تکمیل مدارک لازم اقدامات لازم را انجام دهد .

4- در قسمت خدمات متقاضیان باید مراجعه شود و پس از تشکیل پفراینده و ثبت مشخصات و مشخص کد آدرس به شما فرم های ضروری ارائه می شود .

5- بخش متقاضیان ، مشترک مورد نظر را به واحد نصب و تجهیز معرفی می کند تا در مورد نصب کنتور و رگلاتور برای ملک وی زمانی را مشخص نمایند .

6- کارشناسان مربوطه کنتور و رگلاتور را نصب می نمایند و جریان گاز را برای مشترک وصل می نمایند . بعلاوه در این قسمت فرم های مربوطه به وسیله مشترک تکمیل می شود .

7- کارشناسان بخش نصب و تجهیزات بعد از انتها کار مدارک مهم و ضروری مثل کارت گردان را به واحد خدمات مشترکین ارسال می نمایند .

8- خدمات مشترکین ، مشترک مورد نظر را به سیستم مکانیزه جهت صدور قبض معرفی می کند .

9- یکی از کارشناسان بخش خدمات مشترکین ، کنتور مشترک را قرائت می کند و بصورت دوره ای برای مشترک قبض صادر می شود .

بعضی از اصطلاحاتی که در جریان درخواست کنتور گاز با آنها روبرو می شوید به قرار ذیل است:

1- تعریف مشترک : برای شخصی که درخواست کنتور کرده و به وی کنتوری اختصاص داده شده است حال این فرد یا یک شخصیت حقیقی است یا حقوقی . این شخص مسئولیت پرداخت هزینه های مربوط به مصرف گاز و خرید انشعاب را بر عهده دارد . برای چنین شخصی یک شماره اشتراک اختصاص داده می شود و طبق همین شناسه قابل شناسایی است .

2- مشترک جزء و عمده : مشترک جز به مشترکی اطلاق می شود که از گاز طبیعی با فشار کمتری در حدود یک چهارم پوند بر اینچ مربع استفاده می کند و مصرف آن کمتر یا در حدود 160متر مکعب در ساعت است . ولی مشترک عمده مشترکی می باشد که تقاضای وی بیشتر از 160متر مکعب در ساعت است و نسبت به مشترک جزء ، مصرف بیشتری دارد .

3- هزینه برقراری انشعاب چیست ؟ مشترک در قبال دریافت حق انشعاب هزینه هایی را پرداخت می کند که این هزینه ها متناسب با ظرفیت کنتور و سایر موارد مربوطه می باشد .

4- حق اشتراک چیست ؟ به هزینه هایی اطلاق می شود که مشترک باید در ارتباط با دریافت اشتراک و امتیاز استفاده از گاز طبیعی پرداخت کند .

5- هزینه انشعاب چیست ؟ متقاضی باید هزینه های نصب تاسیساتی را پرداخت کند که باعث می شود تا منزل وی به شبکه توزیع گاز وصل شود .

6- منظور از آبونمان آزاد چیست ؟ مشترکین جزء باید با توجه به ظرفیت کنتور یا ایستگاه خود مبلغ ثابتی را تحت عنوان آبونمان آزاد در قالب قبض دوره ای پرداخت نمایند .

7- به چه شخصی متقاضی گفته می شود ؟ شخصی که شرایط لازم برای درخواست کنتور را داشته باشد اطلاق می شود حال این شخص یا یک فرد حقیقی است یا یک فرد حقوقی .

8- گاز بها چیست ؟ مشترکین در قبال استفاده از گاز طبیعی مبلغی را تحت عنوان گاز بها در قالب قبوض دوره ای پرداخت می نمایند . میزان مصرف بر اساس متر مکعب محاسبه می شود و به وسیله ارقام شمارشگر کنتور مشترک این مصرف قابل محاسبه است .

9- آبونمان ثابت چیست ؟ مبلغی که به تناسب حداکثر ظرفیت کنتور از مشترکین اخذ می شود .

نمونه نامه درخواست نصب علمک گاز

در این قسمت نامه ای را به عنوان نمونه جهت هدایت متقاضیان انشعاب گاز آماده کرده ایم تا با اصطلاحات بکار رفته در ان آشنایی پیدا کنید .

به نام خدا

ریاست محترم اداره گاز استان…….

موضوع: درخواست کنتور گاز

با سلام و احترام

اینجانب ………فرزند………متولد سال ……….به شماره شناسنامه………و کد ملی ………به آدرس و کد پستی ذکر شده ………بر اساس شرایطی که در این خصوص وجود دارد ، جهت ملک مسکونی خود که در مالکیت بنده قرار گرفته است تقاضای اقدامات لازم برای نصب کنتور و مستفید شدن از نعمت گاز طبیعی را دارم و اعلام میدارم تمام مدارک و مشخصاتی را که اینجانب تکمیل کرده ام صحیح می باشد و در صورت مغایرت با اصل ، اینجانب در تمامی مراجع ذیصلاح جوابگو خواهم بود .

امضا و تاریخ :

آدرس ملک :

شهرستان .. شهر .. دهستان .. ده .. خیابان .. کوچه .. پلاک .. کد پستی..

تلفن تماس ثابت .. همراه..

مشخصات ملک :آپارتمانی (با ذکر تعداد واحد) / ویلایی

مساحت زیر بنای مفید بر اساس متر مربع…..

نوع سیستم گرمایشی : حرارت مرکزی * پکیج * بخاری

کروکی ملک بشرح زیر می باشد :

هزینه نصب کنتور گاز

متقاضی در قبال دریافت انشعاب گاز طبیعی مبلغی را پرداخت می کند . این هزینه متناسب با ظرفیت کنتور و ایستگاه میزان گیری گاز طبیعی می باشد . به متقاضی امتیاز اشتراک گاز طبیعی اعطاء می شود و باید هزینه هایی که نصب و راه اندازی انشعاب گاز ایجاد می کند را پرداخت نماید . راه اندازی انشعاب گاز هزینه هایی مثل خرید لوله و اتصالات گاز ، تهیه و نصب کنتور و رگلاتور و … را دربر می گیرد .

مراحل تفکیک کنتور گاز

مطابق با قانون تمامی مشترکین گاز طبیعی که از یک کنتور بصورت مشترک استفاده می نمایند می توانند درخواست کنتور جداگانه بدهند . بر مبنای رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ، مشترکین می توانند با مراجعه به شرکت ملی گاز تقاضای تفکیک کنتور بنماید و امور مشترکین موظف هستند تا اقدامات لازم را برای وی انجام دهند . لوله کشی گاز باید به گونه ای باشد که در شکل ظاهری قسمت های مشاع ساختمان تغییری ایجاد نکند و در صورتی که مشترک نو ناگزیر باشد می تواند از راههای قانونی و جلب رضایت همسایگان این مشکل را رفع نماید .

منبع: هومتیک

به "مراحل درخواست کنتور گاز ،شرایط و هزینه ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مراحل درخواست کنتور گاز ،شرایط و هزینه ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید