هندبال

دریافت مدرک B مربیگری هندبال توسط 5 مربی ایرانی

برای نخستین بار در تاریخ هندبال ایران، پنج مربی ایرانی مدرک B جهانی گرفتند.

24 بهمن 1399